Γεώργιος Ν. Ζούκης (σχόλια), Γ. Ανδρουτσόπουλος (επιμ.)
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1960, 5th edition]