Κυριάκος Κοσμάς
Αναγνωστικόν της λατινικής γλώσσης Α΄ Λυκείου
[1967, 15th edition]