Αισχύλος, Αριστοφάνης, Ι.Ν. Γρυπάρης (μετάφραση), Θρ. Σταύρου (μετάφραση, σχόλια)
Αισχύλου Πέρσες, Αριστοφάνους Βάτραχοι, Γ΄ Λυκείου
[1975, 1st edition]