Σοφοκλής, Π.Ν Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1949]