Σοφοκλής, Π. Ν Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι Οιδίπους Τύραννος - Αντιγόνη
[1962, 8th edition]