Πλάτων, Νικ. Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια), Κ. Σταυρόπουλος (επιμέλεια)
Πλάτωνος Φαίδων δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1954]