Χρίστος Τσολάκης
Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1981, 4th edition]