Παναγ. Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής τάξις Γ΄
[1964, 3rd edition]