Παναγιώτης Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ευρώπης δια την Β ́ τάξιν Εξαταξίων Γυμνασίων
[1962, 1st edition]