Στέλιος Σπεράντσας
Σωματολογία του ανθρώπου μετά στοιχείων υγιεινής
[1956, 8th edition]