Γεώργιος Σακκάρης, Νικ. Φραγκίσκος (επιμέλεια)
Στοιχειώδης λογική μετά στοιχείων γνωσιολογίας προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1951]