Αχ. Τζάρτζανος, Κ. Α. Παπαχρίστος (επιμέλεια)
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
[1949]