Ανδρέας Π. Βλαντίκας
Στοιχειώδη Θρησκευτικά Μαθήματα διά τους μαθητάς των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών