Αλέξανδρος Σπυράκης
Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας δια την Α΄ Τάξιν των μέσων Εξαταξίων Εμπορικών Σχολών. Τόμος Πρώτος