Ανδρέας Σπαθάρης
Στοιχεία πειραματικής Φυσικής ερανισθέντα εκ διαφόρων πηγών
[1886]