Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (μετάφραση)
Σοφοκλέους Αντιγόνη. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1946]