Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι- Οιδίπους Τύραννος, Αντιγόνη
[1966, 11η Έκδοση]