Όμηρος, Λ. Γ Παπανδρέου
Προπαρασκευή εις την Ομήρου Οδύσσειαν τεύχος πρώτον ραψωδία Α΄ και Β΄
[1908]