Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία του Σωκράτους Κρίτων
[1959, 10th edition]