Πλάτων, Ν. Κοντόπουλος, Ν. Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Ε. Ελεοπούλου (σχόλια)
Πλάτωνος Διάλογοι: Φαίδων - Πρωταγόρας
[1965, 15th edition]