Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης
Ουεργιλίου Αινειάς Εκλογαί δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]