Ιωάννης Καρακατσάνης
Μέρος δεύτερον των Ορθογραφικών ασκήσεων περιλαμβάνον τα περί ρημάτων παραγωγής και συνθέσεως μέρη της Γραμματικής
[1893, 3rd edition]