Ξενοφών, Νικολ. Εμμ. Φραγκίσκος (μετάφραση)
Ξενοφώντος Ανάβασις (Εκλογαί) δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1953]