Ξενοφών, Νικ. Φραγκίσκος
Ξενοφώντος Ελληνικά Β΄ Γυμνασίου
[1969, 19th edition]