Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών) δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου
[1942]