Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λατινικόν αναγνωσματάριον δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1928, 11th edition]