Α. Ματαράσης, Σ. Παπασταματίου
Ιστορία των Νεώτερων και των Νεώτατων Χρόνων. Γ΄ Γυμνασίου
[1966, 1st edition]