Α. Λάζαρου, Δ. Χατζής
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των μηδικών πολέμων. Δια την Α΄ Τάξη των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1949, 1st edition]