Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή των νέων χρόνων Γ΄ Λυκείου
[1977, 7th edition]