Δημ. Γιαννιάς, Δημ. Γιαννάκος
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1956]