Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης δια την Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1960, 1st edition]