Θεόκριτος, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1950]