Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηροδότου Ιστορίαι (εκλογαί). Δια την Δ΄ Τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1947]