Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας
[1955, 7th edition]