Παναγιώτης Παναγόπουλος
Βυζαντινή Ιστορία. Για την Ε΄ Τάξη του Δημ. Σχολείου
[1933]