Νικόλ. Δ. Νικολάου
Αριθμητική συντεταγμένη κατά το τελευταίον πρόγραμμα προς χρήσιν των μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεως των Γυμνασίων και Ημιγυμνασίων
[1937, 4th edition]