Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Γεώργιος Κ. Γρατσιάτος (εισαγωγή, ερμηνευτικό υπόμνημα)
M. Tulli Ciceronis De officiis ad Marcum filium liber secundus προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1927, 6th edition]