Χ. Δημητρακόπουλος
Οδηγοί της Ζωής. Αναγνωστικόν διά την ΣΤ΄ Δημοτικού