Δ. Δημητράκος
Γεωγραφικός Άτλας εγκεκριμένος προς χρήσιν των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων
[1931]