Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Κλέανδρος Λάκωνας, Βασίλειος Φάβης, Νικόλαος Ανδριώτης
Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)
[1941]