Λυσίας, Ισοκράτης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι (περί του Σύκου απολογία-υπέρ αδυνάτου-κατά των σιτοπωλών) και Ισοκράτους Λόγοι (προς Δημόνικον-προς Νικοκλέα-Ευαγόρα)
[1950, 1st edition]