Ι. Ν. Πρωτόπαπας
Ελληνική Χρηστομάθεια. Προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων εξεταζόμενη υπό Ιωάννου Ν. Γεράνη
[1910]