Γεώργιος Κ. Πιτταράς
Ανθρωπογεωγραφία δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1938]