Αλέξανδρος Γ. Σαρής
Νεοελληνικά αναγνώσματα διά τους μαθητάς της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1933, 1st edition]