Μαν. Α. Τριανταφυλλίδης
Μικρή Νεοελληνική Γραμματική . Δημοτικού Σχολείου
[1965, 1st edition]