Π. Ζερβός
Βυζαντινή ιστορία για την πέμπτη τάξη Δημοτικών Σχολείων
[1956]