Κλέωπας Α. Μιχαηλίδης
Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης συνταχθείσα συμφώνως με το τελευταίο αναλυτικόν πρόγραμμα της 13ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου Παιδείας προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1927]