Δημήτριος Γ. Γιαννάκος
Νεωτάτη Γραμματική της απλής Καθαρευούσης διά τους μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου