Κωνστ. Σ. Κωνσταντάς
Πρακτική γεωμετρία δια τους μαθητάς Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου