Σαλτερής Γ. Περιστεράκης
Φυσική Πειραματική Γ΄ Γυμνασίου
[1972]